Hướng Dẫn Sử Dụng helpdesk Mới

1)               Khi Bạn Bắt Đầu Vô helpdesk Chương trình sẽ yêu cầu bạn Nhập UserName Password.

·         Nếu Như Bạn Đã Dùng Email  Đăng Nhập Vào Helpdesk và tạo Tickets trước đây thì password mặc định sẽ là : Password@1.

* sau khi đăng nhập xin vui lòng cập nhật thông tin cá nhân  và thay đổi password để bảo mật thông tin và bộ phận Vi Tính liên lạc với bạn 1 cách nhanh nhất.

·         Nếu như bạn chưa từng tạo Tickets thì bấm vào Register để đăng ký thông tin

 

·         Những Dấu  *  là yêu cầu bạn nhập đầy đủ thông tin nếu không nhập chương trình sẽ hiển thị thông báo yêu cầu bạn nhập vào.

 

2)                  Sau khi đã đăng ký thông tin thành công chương trình sẽ trở về trang đăng nhập .

 

·         Đăng nhập để bắt đầu tạo Tickets.

Ø  Tại Menu bên trái chọn Tạo mới Tickets

Ø  Nhập Tiêu Đề nội dung, Mô tả chi tiết vấn đề.

Ø  Nếu gặp các vấn đề về máy tính máy in hoặc các vấn đề liên quan tới mạng tại phần Category chọn Support.

Ø  Nếu gặp các vấn đề liên quan tới Các chương trình Smartsoft, Winfarm, Winfeed, winFood, Processing v.v…. Vui lòng chọn category là Application

Ø  Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin bấm vào gửi vấn đề.

 

 

 

3)      Sau khi gửi xong vấn đề bạn có thể kiểm tra Tickets của mình bằng cách bấm vào Tickets Đang mở

 

Ø  Khi Tickets Của bạn được nhận xủ lý thì bạn sẽ thấy trong phần chi tiết

 

 

Ø  Nếu như bạn cảm thấy công việc xử lý chưa xong nhập ý kiến của bạn về vấn đề rồi bấm Gởi Ý Kiến .

 

Ø  Nếu Như công việc của bạn đã hoàn thành Bấm Vào nút Đóng Tickets. Một hộp thoại popup sẽ hiện lên xin vui lòng đánh giá sự hài lòng của bạn với Tickets đã xử lý.

 

.

 

- Tới đây bạn đã hoàn thành 1 Tickets.

* Lưu ý : Bạn có thể coi lại các Tickets Đã Đóng bằng Cách bấm vào Menu Tickets Đã Đóng. 

 

THE END.